درباره

با توجه به هماهنگی امور ورزش و واحد روابط عمومی و موافقت مسئولین مربوطه در تاریخ 1 مهر 1398 این زیردامنه جهت اطلاع رسانی امور مربوط به مجتمع آموزشی و ورزشی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ایجاد گردید.

https://sport.ikorc.ir