برنامه زمانبندی رشته های مختلف ورزشی آقایان و بانوان سالن شهید سلیمانی

بدینوسیله باطلاع همکاران وخانوادهای محترم میرساند برنامه زمانبندی رشته های مختلف ورزشی آقایان سالن شهید سلیمانی از تاریخ 01/07/98 تا اطلاع ثانوی به شرح

ادامه